Menu

Lotto – Guide till statistik, resultat, regler

Lotto guideLotto är enormt populärt i Norden. Nedan presenterar vi en detaljerad guide om hur du spelar lotto, kollar resultat och ökar dina chanser att vinna.

I denna artikelguide fokuserar vi inte på Sverige utan använder lotto i Finland för att illustrera spelregler och sannolikheten att få sju rätt. Samma principer gäller även för svenska och utländska lotto samt nummerspel på nätet.

Lotto grundregler

Lotto kan spelas som:

  • grundspel (7 nummer),
  • systemspel och
  • H-systemspel.

Du kan växla mellan spelformerna med länkarna på spelsidan. Lotto kan även spelas som flerveckorsspel eller som fortsatt beställing (stående spel). Oftast väljer du 7 nummer el eller låter spelsystemet välja numren som ett snabbspel i ett önskat antal rader. I svensk och finsk lotto dras 7 nummer och 1 tilläggsnummer.

Lotto Fördubbling är ett alternativt sätt att spela som erbjuds av vissa spelbolag så som Veikkaus. Du deltar i fördubblingen genom att betala 0,30 euro/rad extra, så en fördubblad rad kostar alltså 1,30 €. Om Fördubblingsnumret ingår i din vinstrad, fördubblas din vinst. De som har spelat Fördubbling har dessutom vinstklass 3 rätt om fördubblingsnumret ingår i spelraden. Annars spelas Fördubbling på samma sätt som Lotto.

Du kan spela högst 20 grundrader åt gången antingen med nummer som du väljer själv eller som ett snabbspel.

I Lotto kan du också spela 1–10 rader Lördags-Joker med nummer som spelsystemet väljer. Redan två rätta nummer på rätt ställe i nummerserien ger dig en vinst. En jokerrad kostar 2,00 euro. Joker Fördubbling är ett alternativt sätt att spela. Du deltar i fördubblingen genom att betala 1,00 euro/rad extra, så en fördubblad Jokerrad kostar alltså 3,00 €. Om den sista siffran i Jokerraden är rätt, får du vinsten fördubblad.

Favoritrader

Spela grundspel i LottoDu kan spara dina favoritrader i Lotto på din egen spelsida eller hämta tidigare sparade rader på spelkupongen.

I spelbutik spelar och sparar du dina favoritrader med ditt Veikkaus-kort, när du spelar i Finland.

I Sverige går det att göra samma sak med ditt spelkort. Du kan spela och spara dina favoritrader även på webben, där du kan också ändra dina redan sparade favoritrader och spara nya favoritrader.

Spela grundspel (strörad) i Lotto

Välj dina spelnummer själv eller klicka på knappen Dra numren. Välj Lotto Fördubbling om du önskar delta i den. Om du vill delta i dragningen av Lördags-Joker och/eller Lördags-Lomatonni som tilläggsspel, välj antal rader. Välj Joker Fördubbling om du önskar delta i den. De spelrader som dragits  som tilläggsspel syns under valrutan. Du kan välja att delta i flerveckorsspel eller fortsatt beställing (stående spel).

Fördubbling

Lotto Fördubbling är ett alternativt sätt att spela. Du deltar i fördubblingen genom att betala 0,30 euro/rad extra, så en fördubblad rad kostar alltså 1,30 €. Om Fördubblingsnumret ingår i din vinstrad, fördubblas din vinst. De som har spelat Fördubbling har dessutom vinstklass 3 rätt om fördubblingsnumret ingår i spelraden. Annars spelas Fördubbling på samma sätt som Lotto. Även Jokerspelen kan spelas med Fördubbling.

Flerveckorsspel och beställning

Utöver engångsspelet kan du spela Lotto som flerveckorsspel i 2, 3, 5 eller 10 veckor samt som spelbeställning i Veikkaus webbtjänst. Beställning (stående spel) är ett flerveckorsspel som debiteras från ditt spelkonto varje vecka dagen före dragningen. Beställningen fortsätter så länge det finns tillräckligt med pengar på spelkontot. Du kan avbryta din beställning när du vill.

Systemspel

Kryssad lottoradSystemspel innebär att man spelar flera rader i ett rutfält. Systemspel är fullständiga system. Spelet omfattar alla de enskilda resultatkombinationer som man kan bilda av de valda målsiffrorna.

Lottos systemalternativ och priser

Systemets helhetspris är antalet rader i spelet gånger radpriset.

Systemets namn Antal nummer Antal rader Pris
(radpris 1,00 €) 
Pris med Fördubbling
(radpris 1,30 €)
8/8 8 8 8,00 10,40
9/36 9 36 36,00 46,80
10/120 10 120 120,00 156,00
11/330 11 330 330,00 429,00

Kontrollera system

Vinstklasserna i Lotto är 7, 6 + 1, 6, 5, 4 och 3+1 tilläggsnummer rätt. De som har spelat Fördubbling har dessutom vinstklass 3 rätt om fördubblingsnumret ingår i spelraden. Du ser din minimivinst genast efter att du har kontrollerat systemspelets resultat. Med system får man dessutom undervinster, dvs. vinster i lägre vinstklasser. Om du har något av de resultat som nämns ovan i ditt systemspel, kan du kontrollera vinstmängderna med hjälp av vidstående vinsttabell.

Enklast får du reda på din vinstandel genom att spela på webben eller genom att använda Veikkaus-kortet på ett försäljningsställe och sedan kontrollera dina vinster på din egen spelsida. Du kan också kontrollera ditt resultat med hjälp av Rastipekka, om du spelar finska lotto.

Spelade du systemspel med Lotto Fördubbling?

Ingår Fördubblingsnumret i din vinnande spelrad? Antalet vinster förblir detsamma, men vinstbeloppet varierar. Ett systemspel består av ett specificerat antal strörader. För de strörader som innehåller både vinstnummer och Fördubblingsnummer fördubblas vinsten. Det är lättast att kontrollera ditt vinstbelopp med hjälp av Rastipekka .

H-systemspel

Systemspel innebär att man spelar flera rader i ett rutfält. En form av systemspel är H-systemet. Ett H-system är ett ofullständigt system dit man har plockat ett utvalt antal rader från motsvarande fullständiga system.

Lottos H-system med 12 nummer innehåller 60 rader. Om man spelade Lotto med 12 nummer som ett fullständigt system, skulle spelet innehålla 792 rader.

H-systemalternativ och priser för Lotto och Lotto Fördubbling

H-systemets helhetspris är antalet rader i spelet gånger radpriset.

H-systemets namn Antal nummer  Antal rader i spelet Pris (radpris 1,00 €) Pris med Fördubbling
(radpris 1,30 €) 
12/60  12  60  60,00 78,00
13/112  13  112  112,00 145,60
14/196  14  196  196,00 254,80
15/237  15  237  237,00 308,10
16/439  16  439  439,00 570,70
18/600  18  600  600,00 780,00

Kontrollera H-system

Lottodragning TVEtt H-system garanterar inte en fullträff även om alla rätta nummer skulle finnas med på spelverifikatet. Det ger endast en möjlighet till fullträff och en garanti för mindre vinster. Den matematiska sannolikheten till fullträff är samma som förhållandet mellan antalet rader i H-systemet och motsvarande system.

Om ditt H-spel är i någon av Lottos vinstklasser, lönar det sig att fortsätta att granska kupongen. Vinstgarantier har specificerats för varje H-system. Det exakta vinstresultatet för ett H-system kan inte avläsas direkt från antalet rätta nummer.

Enklast får du reda på din vinstandel genom att spela på webben eller genom att använda Veikkaus-kortet på ett försäljningsställe och sedan kontrollera dina vinster på din egen spelsida. Du kan också kontrollera ditt resultat med hjälp av Rastipekka.

Om du vill se eller kontrollera raderna i H-systemet, kan du göra det med hjälp av H-systemguiden . Garantitabellerna i H-systemguiden gäller, om systemet har det antal träffar som anges i tabellen. Då förverkligas något av resultatalternativen i tabellen. Resultatkombinationens sannolikhet anges i anslutning till respektive kombination.

Spelade du H-systemspel med Lotto Fördubbling?

Ingår Fördubblingsnumret i din vinnande spelrad? Antalet vinster förblir detsamma, men vinstbeloppet varierar. Ett H-systemspel består av ett specificerat antal strörader. För de strörader som innehåller både vinstnummer och Fördubblingsnummer fördubblas vinsten. Det är lättast att kontrollera ditt vinstbelopp med hjälp av Rastipekka .

Sannolikheten att vinna på lotto

När sju nummer dras av Lottos 40 nummer, finns det 18 643 560 olika möjligheter till rätt rad. Varje vecka dras alltså en rad på sju nummer, och chansen att få 7 rätt är 1:18 643 560.

Vidare dras ett av Lottos 40 nummer som ett Fördubblingsnummer. Chansen att Fördubblingsnumret skulle vara bland de sju dragna nummer är 7:40, dvs. att Fördubblingsnumret finns med i ungefär var sjätte spelrad. För en spelrad som deltar i Fördubblingen fördubblas vinsten, om Fördubblingsnumret ingår i den vinnande spelraden.

Tabellen nedan beskriver sannolikheten för de olika resultaten i Lotto. Sannolikheten att nå ett vinnande resultat med en spelad rad är ungefär 1:49,6.

Resultat Antal kombinationer Resultatets
sannolikhet
Vinstförhållande
7 rätt 1 0,000000053638 18 643 560,0
6 + 1 rätt 7 0,000000375465 2 663 365,7
6 rätt 224 0,000012014873 83 230,2
5 rätt 11 088 0,000594736198 1 681,4
4 rätt 190 960 0,010242678973 97,6
3+1 rätt 173 600 0,009311526339 107,4
3 rätt 1 258 600 0,067508565961 14,8
2 rätt 4 984 056 0,267333921204 3,7
1 rätt 7 752 976 0,415852766317 2,4
0 rätt 4 272 048 0,229143361032 4,4

 

Vinstklasser och vinstfördelning i lotto

Vinsterna som presenteras i tabellen är kalkylerade uppskattningar.

Nummer + tilläggsnummer rätt Genomsnittligt vinstbelopp i Lotto Genomsnittligt vinstbelopp i Lotto Fördubbling
7 Huvudvinst Fördubbling av huvudvinst
6 +1 ca 100 000 € ca 200 000 €
6 ca 2 000 € ca 4 000 €
5 ca 50 € ca 100 €
4 Fast vinstbelopp 10 € Fast vinstbelopp 20 €
3+1 Fast vinstbelopp 2 € Fast vinstbelopp 4 €

Vinstfördelningen för Lotto

För 7 rätt (1:a vinstklass) fastställs för varje spelomgång ett utdelningsbelopp som är oberoende av den totala omsättningen, och det delas jämnt bland de som fått resultatet (7) rätt.

Av den totala omsättningen per omgång delas följande utdelningsandelar ut mellan vinstklasserna 2–4 (vid beräkningen av utdelningsandelarna beaktas inte den tilläggsomsättning som ackumulerats från Fördubblingen) och dessutom delas fasta vinstsummor ut till vinstklasserna 5–6:

Vinstklass Resultat Andel
2. sex (6) nummer och ett tilläggsnummer rätt 3,80 %
3. sex (6) rätt 2,50 %
4. fem (5) rätt 3,00 %
5. För fyra (4) rätt betalas ett fast vinstbelopp på tio (10) euro.
6. tre (3) nummer och ett tilläggsnummer rätt betalas ett fast vinstbelopp på två (2) euro.

För en spelrad som deltar i Fördubblingen fördubblas vinsten, om Fördubblingsnumret ingår i den vinnande spelraden. De som har spelat Fördubbling har dessutom vinstklass 3 rätt om fördubblingsnumret ingår i spelraden. Vinstbeloppet är 2,00 euro och den betalas från den totala omsättningen per omgång.