Menu

Matkapeli – Ett socialt lotteri från Finland

Matkapeli finska lotto spelYtterligare ett intressant nummerspel som är stort i Finland, men som inte finns i Sverige är Matkapeli. Spelet erbjuds av finska statens monopolist vad gäller lotto och andra turspel – Veikkaus. Då du första gången spelar Matkapeli ska du skapa en signatur för dig, som visas för de andra spelarna. I Matkapeli kan du förutom spela också diskutera och njuta av spänningen med andra spelare.

I spelet finns totalt 90 objekt, varav 30 finns i varje land. I varje land som valts dras 12 objekt, dvs. samtliga dragna objekt finns inte i det egna landet. Du kan inte själv välja enskilda objekt, men du kan också själv dra 12 objekt. Hur spelet stegvis framskrider och den spännande dragningen kan du ta del av med ett användargränssnitt som följer flygplanets rutt på kartan. Då flygplanet träffar ett objekt som finns i ditt land, färgas området kring objektet.

I Matkapeli kan du köpa en dragning till ett land eller flera länder. Högst ett land kan du köpa fyra gånger, dvs. i en dragning kan delta högst 12 länder per spelare. En vy med tre länder kallas i spelet för ”Karta”. Därmed kan det totalt finnas fyra kartor.

När speltiden lider, ser du antalet köpta länder i spelet och vinstklassernas utdelningsbelopp. Ju fler spelare och länder som deltar i spelet, desto större blir de vinster som delas ut. Du kan också följa upp din egen situation i dragningen i förhållande till de andra, dvs. du vet hela tiden hur nära du är en vinst.

Viktiga begrepp

  • Resa = Dragning
  • Passagerare = Spelare
  • Karta = vy med tre länder (t.ex. Norge-Sverige-Finland)
  • Land = Kupong
  • Ett område = Första vinstklassen
  • Två områden = Andra vinstklassen
  • Hela landet = Tredje vinstklassen
  • Hela landet med XX objekt = Om spelaren vinner hela landet med det nämnda antalet objekt eller med färre antal objekt, vinner spelaren hela den ackumulerade huvudpotten.
  • Hela landet med fler än XX objekt = Om spelaren vinner hela landet med fler än det nämnda antalet objekt, vinner spelaren den pott som delas ut under den aktuella omgången.

Hur Matkapeli spelkupongen bildas

Norden

I Norge finns objekten 1–30, i Sverige 31–60 och i Finland 61–90. Dessa fördelas landsvis ytterligare enligt följande:

Landets område Norge Sverige Finland
Norra delen 1-10 31-40 61-70
Mellersta delen 11-20 41-50 71-80
Södra delen 21-30 51-60 81-90

Sydeuropa

I Spanien finns objekten 1–30, i Frankrike 31–60 och i Italien 61–90. Dessa fördelas landsvis ytterligare enligt följande:

Landets område Spanien Frankrike Italien
Norra delen 1-10 31-40 61-70
Mellersta delen 11-20 41-50 71-80
Södra delen 21-30 51-60 81-90

Faserna i spelet

Matkapeli finska lotto spelI den första fasen i spelet Matkapeli söker man ett av landets tre områden, i den andra fasen två av landets områden och i den sista fasen hela landet. Den sista vinsten, dvs. vinsten i hela landet kallas för Full kupong.

Om en Matkapeli spelare får Full kupong senast vid den meddelade objektgränsen, vinner spelaren utdelningsbeloppet för Full kupong tillsammans med den ackumulerade potten för Full kupong. Spelet övergår alltid till en ny fas när det första rutfältet som berättigar till vinst hittas. Om man efter samma boll hittar flera vinnande spelrutfält, delar dessa utdelningsbeloppet mellan sig.

Alla spelare visas under spelets gång information om de Matkapeli spelare som vid ögonblicket är nära att vinna. När man hittar en vinst, meddelas vinnaren och den vinst som fåtts, varefter spelet fortsätter till nästa fas av dragningen. Om spelet har för få spelare eller köpta länder efter att speltiden har gått ut, returneras spelavgifterna till spelarna. Därefter inleds försäljningen för följande dragning.

Betalning i spelet Matkapeli

Du betalar ditt spel genom att klicka på knappen Betala. Uppgifterna om spelade spel sparas i Veikkaus spelsystem i ett års tid. I Matkapeli är den dagliga spelbegränsningen 100 euro och i spelet kan man delta med 7 minuters mellanrum.