Menu

Pore – Populär Kenovariant från Finland

Spelet Pore är populärt i Finland. Den liknar keno och lotto. Du som spelar Pore, får välja åtta spelnummer mellan 1 och 20 samt ett av de fyra bonusnumren. Välj din insats mellan 1 och 5 euro samt antalet dragningar du önskar delta i, så är du med i kenospelet.

Du kan spela Pore även som snabbspel eller partiellt snabbspel genom att klicka Drag rad I partiellt snabbspel väljer du en del av spelbrickorna själv och låter spelsystemet dra de resterande brickorna. De färdiga raderna blir synliga överst på blanketten.

Då du önskar ett systemspel, välj System-mellanbladet överst på blanketten. Systemen tillåter dig till exempel att välja fler än en bonusnummer i en rad. Blanketten kalkylerar automatiskt priset på ditt spel.

På blanketten finns det plats för maximalt 20 spelrader. Du kan radera vilken som helst färdig rad genom att klicka på x-ikonen i slutet på Pore-raden.

När dina rader är färdiga, gå till betalning genom att klicka på den gröna Betala knappen, som också indikerar priset på ditt Pore spel. Köpet bekräftas med att klicka på Bekräfta knappen som blir kommer fram efter detta.

Efter bekräftelsen av spelet flyttas de rader som är med i spelet ovanför blanketten och de kan luta dig tillbaka och invänta dragningen. Dragningen förrättas genast efter speltidens slut och dragningsföreställningen börjar en stund efter detta.

Viktiga Regler för Pore hos Veikkaus

Pore-spelet är ett nummertips som anordnas elektroniskt. Deltagandet i Pore-spelet sker enligt de spelinstruktioner som utges av bolaget samt utgående från uppgifterna i bolagets spelsystem. Deltagandet i spelet sker som självbetjäning via telefon, dator eller någon motsvarande teknisk tillämpning.

Spelavtalet mellan spelaren och bolaget träder i kraft när spelavgiften har betalats och speluppgifterna har överförts från bolagets spelsystem till kontrolldatasystemet. Försäljnings- och dragningstider samt spelinsatser för Pore-spelet har fastställts i bolagets spelsystem. Pore-spelets dragningar förrättas 1–9 gånger per timme. Det är minst 7 minuter mellan dragningarna.

Spelandet sker med de speluppgifter spelaren har uppgivit eller som ett s.k. snabbspel med de speluppgifter spelsystemet genererar. Pore-spelaren väljer åtta (8) nummer av tjugo (20) nummer till spelraden och ett (1) bonusnummer av fyra (4) bonusnummer.

Systemspel kan spelas genom att man väljer två till fyra (2–4) bonusnummer. I Pore-spelet kan man delta i en till tio (1–10) på varandra följande dragningar. Inget spelverifikat skrivs ut åt spelaren. Spelaren godkänner spelet då spelaren betalar det från sitt spelkonto. Därefter kan spelet inte annulleras eller ändras. Spelaren kan på begäran under ett års tid från speltillfället få uppgifter om sina spel, så som dessa har lagrats i bolagets spelsystem.

Spelavtalet träder dock i kraft endast om spelet har lagrats i bolagets spelsystem och i kontrolldatasystemet innan dragningen har börjat. Bolaget returnerar spelavgiften för ett spelavtal som inte har trätt i kraft. Spelavgiften returneras också, om dragningen inte kan förrättas. Spelavgiften returneras till det spelkonto som spelaren har i bolaget.

Dragningen i Pore-spelet förrättas efter speltidens slut med ett för ändamålet utarbetat dragningssystem som godkänts och övervakas av Polisstyrelsen. I Pore-spelet dras åtta (8) nummer av tjugo (20) nummer och ett (1) bonusnummer av fyra (4) bonusnummer.

De resultat som berättigar till vinst och deras vinstkoefficienter framgår av nedanstående vinstklasstabell. Vinstsumman fås genom att multiplicera insatsen i Pore-spelet med den koefficient som motsvarar vinstklassen. En enskild spelrad kan ha endast ett vinnande resultat som bestäms enligt den vinstklass som motsvaras av den högsta koefficienten.

Pore resultat

Rätt Pore-nummer Rätt bonusnummer Koefficient
8 1 20 000
8 0 2 000
7 1 200
7 0 50
6 1 20
6 0 10
5 1 4
5 0 2
4 1 1
0 1 20
0 0 10

Om det kalkylerade värdet för de vinstgivande spelraderna i den högsta vinstklassen (8+1 rätt) är över femhundratusen (500 000) euro, delas vinstklassens maximala vinst, femhundratusen (500 000) euro, mellan de vinstgivande spelraderna i förhållande till storleken på de spelinsatser som betalats för dessa.

Om det kalkylerade värdet för de vinstgivande spelraderna i någon av de lägre vinstklasserna är över tvåhundratusen (200 000) euro, delas vinstklassens maximala vinst, tvåhundratusen (200 000) euro, mellan de vinstgivande spelraderna i förhållande till storleken på de spelinsatser som betalats för dessa.

Utbetalningen av Pore vinster och övriga villkor

Vinsterna i spelet Pore betalas till spelarens spelkonto i bolaget eller till det bankkonto som spelaren uppgett omedelbart efter att vinstletandet har ägt rum.

Spelaren kan registrera endast ett spelkonto. Spelaren kan spela Pore-spelet för maximalt etthundra (100) euro i dygnet och får inte överföra pengar till sitt spelkonto mellan kl. 24.00 och kl. 06.00.