Menu

För ett säkrare spelande på nätet

Säkerheten viktig vid online spel

Spelmarknaden har gått igenom stora förändringar. Inte nog med att spelbolagen har behövt anpassa sig efter nya regler för att överhuvudtaget få vara verksamma i Sverige. Det har även gjorts ändringar för att öka skyddet och ansvaret för spelarna.

Spelansvar

De flesta spelbolag har sedan tidigare främjat ansvarsfullt spelande, men det är först nu som det har blivit ett krav. Det innebär att alla spelbolag som erbjuder spel på sport och/eller online casino måste upplysa spelarna om att de ska spela ansvarsfullt och med måtta. Här har vissa spelbolag vidtagit ytterligare åtgärder genom att erbjuda särskilda verktyg för att hjälpa spelarna. Detta kan t.ex. vara för att se vilken spelstil som passar dem samt om de riskerar att utveckla ett riskbeteende.

Omsorgsplikt

Nytt med den nya spellagen är att alla godkända spelbolag beläggs med en ökad omsorgsplikt. Det innebär att de måste agera om en spelare visar tecken på att utveckla ett riskbeteende. Detta kan innebära att de hjälper spelaren med att sätta upp gränser för spelandet, både tidsmässigt och hur mycket spelaren kan spela för varje dag, vecka eller månad.

Samtidigt ska spelaren kunna ta en paus och stänga av sig från allt spel på obestämd tid. Under den tiden ska spelaren inte kunna gå in och spela hos det valda spelbolaget eller andra företag som är verksamma på samma marknad. Spelaren ska heller inte komma att kontaktas av spelbolaget via mejl eller sms.

Syftet med lagändringen

Det fanns flera anledningar till att Sverige valde att omreglera sin spelmarknad. Med så många som tar del av nöjet med att spela var det viktigt att skapa en säker och kontrollerad marknad. Detta har alltid varit syftet, även med de gamla spellagarna. Men i och med att sättet vi spelar på har ändrats och det mesta spelandet sker på internet, var det nödvändigt att ändra lagen för att bättre passa den nya spelmarknaden.

Detta hoppas inte bara bidra till en ökad säkerhet för spelarna, utan också för spelföretagen som samtidigt får en rättvisare marknad att konkurrera på.

Vad spelaren kan göra

För att öka säkerheten finns det extra åtgärder som spelaren själv kan vidta. För att spelandet ska fortsätta att vara det nöje som det är tänkt att vara kan spelaren på egen hand sätta gränser gällande tid och summa. Ställ en timer när du börjar spela och när klockan ringer är det dags att stänga ned för dagen. Lägga undan en summa varje månad som du kan använda för att spela.

När den är slut, betyder det att du inte kan spela förrän nästa månad. För extra kontroll på in- och utgifterna kan du skriva ned alla dina vinster och insättningar, och därmed få bättre översikt på vad som kommer in och går ut. Lyssna även till din omgivning. Har någon påpekat att du spelar för mycket, om ens i all välmening, bör du lyssna till de orden och fundera över hur ditt spelande har sett ut den senaste tiden.

Att spela ansvarsfullt är avgörande för att bibehålla underhållningsfaktorn och det är något som alla ska sträva efter – oavsett spelpreferens.