Menu

Rätta Lotto (hädanefter refererat till som ”oss” eller ”vi”) hanterar den information och de uppgifter som du ger till oss, när du registrerar dina uppgifter hos oss på rattalotto.yourmedia.nbcdemo.com och vad vi använder dessa data för.

Det är viktigt att notera att du genom att regi hos oss, accepterar denna policy och samtycker till användning av de uppgifter du gett oss på något eller alla de sätt som beskrivs nedan.

Genom att du registrerar dig på Rätta Lotto, surfar på rattalotto.yourmedia.nbcdemo.com (”webbplatsen”) och använder de tjänster som vi erbjuder, förser du oss med uppgifter som kan användas för marknadsföring och för att ge dig bättre service. Om du inte samtycker till villkoren i denna sekretesspolicy skall du inte registrera ett konto hos oss, och inte heller använda webbplatsen eller på annat sätt förse oss med några personuppgifter.

Vilken informationen samlar vi in?

Vi samlar in alla möjliga sorters information om dig, främst för att kunna erbjuda dig bättre service, men också i vissa fall för att lagstiftning kräver det av oss. Vi samlar in följande från varje spelare:

 1. Dina personuppgifter, inklusive, men inte begränsat till, ditt fullständiga namn, hemadress, telefonnummer för kontakt, födelsedatum och e-postadress när du registrerar ett konto.
 2. Information om dina besök på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, var du befinner dig för ögonblicket, systeminformation och trafikhistoria (se kakor).
 3. Dina svar på undersökningar som vi genomför, om du väljer att delta i dem.
 4. Fullständiga, detaljerade poster för varje transaktion som genomförs via webbplatsen, telefon, chatt eller e-post.
 5. Fullständiga, detaljerade poster över all korrespondens som du kan tänkas ha med oss. Denna information kan samlas in från e-postmeddelanden, chattutskrifter, telefonsamtal eller genom andra medel beroende på hur du kontaktar oss.

Vi sammanställer all denna användbara information för att försöka göra din upplevelse på webbplatsen ännu bättre. Med användning av dina uppgifter, gör vi följande:

 1. Påskyndar behandlingen av dina insättningar och uttag.
 2. Förbättrar noggrannheten i dina kontouppgifter utan att behöva kontakta dig.
 3. Snabbar upp din navigering med webbläsaren genom att visa dig dina mest populära alternativ i en mer framträdande sektion av webbplatsen.
 4. Hanterar ditt konto mer effektivt när vi behöver hjälpa dig.
 5. Uppfyller samtliga av våra föreskrivna skyldigheter, inklusive lagstiftning gällande Know Your Customer (identifikationskrav o.l.) och åtgärder mot penningtvätt.
 6. Bygger profiler av spelare och förbättrar vår service som helhet.
 7. Genomför riktade enkätundersökningar och kundanalyser.
 8. Förser dig med kampanjerbjudanden som vi tror passar dig, förutsatt att ytterligare medgivande ges.
 9. Övervakar transaktioner för att förhindra bedräglig aktivitet på webbplatsen.

Denna lista är inte uttömmande och vi arbetar ständigt för att förbättra din upplevelse genom att använda de uppgifter vi fått.

Hur vi förvarar informationen

Vi tar vår säkerhet på största allvar. Vi kommer att sträva efter att säkerställa att din personliga information lagras på ett så säkert sätt som möjligt, väl inom riktlinjer som tillhandahålls av Data Protection Act och vår myndighetsutfärdade licens.

Vi lämnar bara ut information som vi har samlat in om dig till nära förbundna associerade partners och dotterbolag till vårt företag. Ingen 3:e part som inte har någon relation till oss kommer någonsin att få tillgång till dina data. Affärspartners, efterträdare till Rätta Lotto varumärke och leverantörer som vi anlitar kommer att få tillgång till den lagrade informationen. Ingen kommer att kontaktas eller engageras utan föregående samtycke från både dig som kund och oss som datahanterare.

För att hjälpa oss att efterleva våra reglerade skyldigheter, kan vi lämna ut din personliga information till kreditupplysningsagenturer eller tredje part som vi anser det är nödvändigt får ta del av sådan information. I syfte att motverka penningtvätt och för att förebygga bedrägeri kan hänvisningar ske till såväl rättsliga myndigheter som finansiella institutioner. Ytterligare säkerhetskontroller kan krävas i vissa fall. Detta är vanlig praxis inom alla verksamheter som bearbetar finansiella transaktioner.

Telefonsamtal

Telefonsamtal till supportteamet på Rätta Lotto spelas in för kvalitetskontroll och i utbildningssyfte. Anställda har inte tillgång till dessa samtal, men de kan komma att användas i händelse av tvist, om så krävs av tredje part i ett skiljedomsförfarande. Vi är inte skyldiga att tillhandahålla dessa inspelade samtal till någon kund, men sådan begäran kommer att övervägas noga.

E-post & chatt

E-post och livechatt-sessioner loggas och lagras gentemot ditt användar-ID för framtida referens. Kunderna erbjuds möjlighet att ta emot chattloggar i slutet av varje chattsession.

Vår policy gällande kakor

Kakor används på praktiskt taget alla webbplatser och vi utgör inget undantag. Vi använder kakor eftersom de är viktiga för korrekt drift av webbplatsen. Vi rekommenderar alla spelare att läsa vår Policy gällande kakor för ytterligare information om hur vi hämtar och använder data från kakor. Eftersom kakor är placerade hos slutanvändaren, kan vi inte acceptera något ansvar för problem som kan uppstå på grund av felfunktioner eller vilseledande information som visas på webbplatsen som resultat av fel hos kakor.

Internetreferenser & överföringar

Några av Rätta Lotto partners kan på grund av internets natur befinna sig utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Till följd av detta kan överföring av data och efterföljande bearbetning och kontroll äga rum utanför EES.

Genom att registrera ett konto hos oss godkänner du att sådan information skickas till partners såsom tillämpligt för bearbetning när vi bedömer det nödvändigt. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att all information som skickas till dessa partners skickas säkert och i enlighet med vår sekretesspolicy.

Utlämnande av din information

När du registrerar ett konto hos oss godkänner du därmed att vi så som vi ser passande har rätt att dela all information som vi kan komma att ha om dig, inklusive allt av din transaktionshistorik, loggar över spelaktivitet och personuppgifter med eventuella övervakande myndigheter, oberoende skiljeman och/eller juridiska myndigheter som kan begära sådan information.

Denna information skickas till sådana myndigheter i syfte att bistå utredningar om penningtvätt, bedrägeriutredningar och/eller utredningar om sportsmässig integritet. Känslig finansiell information kommer aldrig lämnas ut till någon av dessa utan uttryckligt rättsligt bindande samtycke från en domstol.

För att efterleva gällande dataskyddslagar såväl som våra skyldigheter som en ansvarig verksamhetsutövare, kommer alla uppgifter att lagras för en period som ej understiger sex år efter att ett konto stängs.

Din rätt till din information

Du är i din fulla rätt att begära ut all information som vi innehar om dig, i enlighet med Data Protection Act 1998. För begäran att få granska sådan information tillkommer en administrationsavgift samt eventuella ytterligare säkerhets- och/eller portokostnader. Denna begäran inkluderar inte loggar av telefonsamtal.

Förändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan från tid till annan komma att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Detta kan vara för att hörsamma ny lagstiftning eller för att ge dig bättre service. Eventuella uppdateringar kommer att publiceras på denna sida och kommer att gälla från den tidpunkt då de postades, om inte annat anges.

Väsentliga ändringar i informationen som kan ha en betydande inverkan på din nuvarande användning av webbplatsen kommer att skickas till dig via din registrerade e-postadress, eller om möjligt, via meddelande på webbplatsen. Vi är inte skyldiga att säkerställa ditt mottagande av sådan information, så vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar denna policy åtminstone en gång per månad.

Direkt marknadsföring

Av respekt för din rätt till ditt privatliv tillhandahåller vi dig ett enkelt sätt att avböja att ta emot e-post med erbjudanden från oss. För att avregistrera dig från våra e-postmeddelanden eller textmeddelanden, klicka ”Unsubscribe link” som finns med i all e-post vi skickar, eller följ anvisningarna i varje text.